Art, Natura i Ecologia

Un apropament artístic a l’educació ambiental

Els objectius d’aquesta activitat són:

 • Facilitar un acostament a l’educació ambiental en els xiquets i xiquetes.
 • Ampliar la mirada cap a la Naturalesa
 • Fomentar el desenvolupament de l’empatia
 • Facilitar la relació respectuosa amb la biosfera
 • Impulsar els valors de l’ètica ecològica

La metodologia es fonamenta en activitats lúdiques, activitats artistiques i manualitats. També formen part les activitats de visionat de material audiovisual i les activitats participatives i reflexives.

Alguns dels exemples de eines a realitzar són:

 • Pràctiques de mirada atenta
 • El joc dels ecosistemes
 • Taller de ecosistemes i art
 • Jardins en botella
 • Micropaisatges
 • Taller de recol·lecció
 • Perspectives no humanes
Anuncios