Parlem en Valencià

1-Classes de valencià:

Preparació de les Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

  • Elemental
  • Mitjà
  • Superior

Individuals, en grup o per a empreses

Grups de conversa              

2-Consultoria lingüística:

Assessorament per a la creació, traducció i correcció de textos de tota mena, tan escrits com orals. Especialitzats en el treball amb tesis doctorals, treballs final de Grau i treballs universitaris.

Traduccions i interpretacions de textos, amb la possibilitat de traduccions jurades en francés.

Consulteu les diverses possibilitats.

Anuncios